Gebruiksrechtovereenkomst

BELANGRIJK: LEES DIT EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST (HIERNA “EULA”) ZORGVULDIG DOOR. 383 MEDIA INCORPORATED (INBEGREPEN “WIJ”, “ONZE”, EN / OF “383 MEDIA”) IS BEREID OM EEN RIJBEWIJS TE HERSTELLEN NAAR DE INDIVIDUELE, DE VENNOOTSCHAP OF DE RECHTSPERSOON DIE WORDT GEBRUIK VAN HET SOFTWAREPRODUCT EN DIENSTEN (HIERNA ‘U “OF” UW “) ALLEEN OP VOORWAARDE DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. DOOR OP DE “AKKOORD” OF “JA” TOETSEN OF HET LADEN EN UITVOEREN VAN DE SOFTWARE, HET OPENEN VAN HET PAKKET, HET BREKEN VAN DE SEAL, OF ANDERS WAARUIT DE INSTEMMING ELEKTRONISCHE, OF DE SOFTWARE TE LADEN EN DIENSTEN OF ANDERS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DIENSTEN, U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA VOLLEDIG IN. ALS U NIET AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, KLIKT U OP “ANNULEREN” OF “NEE” OF “VENSTER SLUITEN” KNOPPEN OF ANDERS AANGEVEN WEIGEREN, STAAN NIET VERDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, EN RAADPLEEG DE TEVREDENHEIDSGARANTIE VOOR MEER INFORMATIE OF GIJ KOMEN VOOR EEN TERUGBETALING VOOR DE AANKOOP VAN DEZE EULA.

Setup zal u door de installatie van Driver Restore. Het wordt aanbevolen dat u alle geopende toepassingen voordat u de installatie start sluiten. Dit zal het mogelijk maken om bepaalde systeembestanden kan bijwerken zonder dat u uw computer opnieuw op te starten. .Net 2.0 of hoger is vereist om deze software te gebruiken. Als uw .NET-versie voldoet niet aan de minimale eisen zullen wij u voorzien van de meest up-to-date versie. U kunt Driver gebruiken Restore gratis voor onbepaalde tijd te scannen op ontbrekende of verouderde drivers. Aankoop is nodig om de update drivers te krijgen of. Houdt u er rekening mee dat de toegang tot internet kan worden verplicht om te gebruiken Driver Restore.

1. LICENTIE – Driver herstellen, met inbegrip van alle bijbehorende functies en diensten, en de software documentatie (inclusief e-mails, elektronische media, en de verpakking van een product), dat deze EULA begeleidt, (gezamenlijk hierna: “Software”) is eigendom van 383 Media of haar licentiegevers en mogen onder het auteursrecht worden beschermd. Per uw aanvaarding van deze EULA, 383 Media verleent u een beperkte, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor de duur van de licentie Term.

 • (A) LICENTIE TERM – De “License Term” vangt aan op de datum van uw geaccepteerd inkooporder dat is de datum waarop je de licentie en / of registratie sleutel verzonden. De Licentietermijn duurt voor de periode vermeld in de software inkooporder.
 • (B) BEEINDIGING – Deze EULA is effectief voor het geheel van uw Licentietermijn, uitgelegd in punt 1A. Uw rechten onder de EULA kan automatisch aan het einde van de Licentietermijn beëindigen. Als alternatief, zullen uw rechten onder de Overeenkomst beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving door 383 Media moet u zich niet houdt aan enige bepaling (en) van deze EULA, op dat moment moet u al het gebruik van de 383 Media Software staken en alle kopieën, geheel of gedeeltelijk te vernietigen , van de 383 Media Software. De bepalingen van deze EULA zijn bedoeld om beëindiging van kracht blijven en zullen van kracht blijven na beëindiging van deze EULA.
 • (C) VERNIEUWING – Wanneer uw licentie Term ligt dicht bij aflopende, kunnen we mededelingen naar het e-mail adres dat u heeft opgegeven toen u een abonnement te sturen.

  • (i) Automatische verlenging: We zullen automatisch opladen u en uw abonnement te verlengen voor een nieuwe termijn als elke licentie termijn eindigt als u ervoor hebt gekozen om uw licentie automatisch te verlengen. De vergoeding zal niet hoger zijn dan de huidige prijs, met uitzondering van acties en kortingsprijzen. De nieuwe termijn dezelfde lengte als de verlopen termijn, tenzij anders aangegeven door ons op het moment van verlenging. Deze vernieuwing en uw betaling zal vóór verwerkt worden binnen 2 dagen / na de huidige termijn loopt af en vervolgens elk volgend jaar. Wij zullen u op de hoogte van de status van uw account en eventuele wijzigingen in de voorwaarden van uw abonnement in overeenstemming met de lokale wetgeving.
  • (ii) Annuleren van Automatische verlenging: U kunt uw automatische verlenging op elk moment annuleren. Als u niet wilt automatisch worden opgeladen, moet u contact met ons op automatische verlenging uit te schakelen voordat u uw huidige Licentietermijn eindigt via de contactgegevens beschikbaar in rubriek 21. Annulering van een automatische verlenging stopt rechten slechts op een toekomst basis en zal niet leiden in het met terugwerkende kracht terugbetaling van abonnement betalingen. Verder zullen we niet pro-rate eerder opgeladen abonnementskosten op basis van uw annuleringsdatum.
  • (iii) Terugbetaling: Als het abonnement automatisch wordt verlengd en het is binnen 60 dagen na de datum waarop u werden aangerekend voor de vernieuwing, zullen wij een volledige terugbetaling voor dat abonnementsgeld op uw verzoek in te willigen. Neem dan contact met ons op via de beschikbare in paragraaf 21 informatie.

2. Acceptable Use – U kunt deze Software te evalueren zonder de aanschaf voor een bepaalde periode, zoals aangegeven in de software of je zou een beperkte toegang tot bepaalde functies en functionaliteiten van de software hebben. Om alle functies en functionaliteiten van de software te gebruiken, moet u een licentie van 383 Media kopen Bij aankoop van een licentie voor deze software, om de software te gebruiken of in staat alle functies, kan u gevraagd worden om de software te activeren via telefoon en / of het Internet. De Software bevat technologische maatregelen die bedoeld zijn om ongeautoriseerd gebruik van de Software te voorkomen en gebruikt deze middelen om te bevestigen dat u een geldig gelicentieerd exemplaar van de Software. Tijdens de Licentietermijn mag u één exemplaar van de Software te gebruiken op één computer. Gebruik op meerdere computers is alleen acceptabel als er een groter aantal kopieën of licenties werden gekocht, zoals omschreven in de bestelbon. U mag de Software te gebruiken in overeenstemming met dergelijke specificaties.

3. AANKOOP – aankoop van de software is beschikbaar op onze e-commerce site, www.SecureWebPayments.com. U kunt ook de optie om de software te kopen tijdens de evaluatieperiode door de optie aankoop tijdens het uitvoeren van de software, waarvoor Internettoegang is vereist selecteren. U stemt ermee in om de software voor toegang tot uw browser om het aankoopproces te starten.

4. TRANSFER – Je kan niet veranderen, ontvlechten, of breken van het product naar beneden naar onderdelen voor distributie, overdracht, verkoop, of voor enig ander doel. Verder kan je niet verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, in sublicentie te geven of over te dragen van de Software aan een andere partij te allen tijde. U wordt verder verboden voor het scheiden van de productcode van de bijbehorende software en / of de overdracht van de productcode aan derden voor andere doeleinden.

Als in 383 Media redelijk oordeel, de overname van het product heeft plaatsgevonden met behulp van een frauduleus verkregen creditcard of iedere andere ongeoorloofde middelen, 383 Media heeft geen verplichtingen om diensten of ondersteuning klant aan u te leveren voor het product in kwestie of om de licentie te blijven . 383 Media behoudt zich het recht voor om inschrijvingen verkregen via ongeoorloofde middelen uit te schakelen.

5. UPDATES – 383 Media kan, naar eigen goeddunken, updates of nieuwe functies die beschikbaar zijn tijdens uw Licentietermijn, waaraan u het recht om te ontvangen, zullen hebben. Bij de inspanningen om de productprestaties en / of de functionaliteit te verbeteren, 383 Media kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegen, verwijderen of wijzigen van functies van de software op elk gewenst moment. U mag de kennisgeving van de beschikbaarheid van deze updates te ontvangen van de Software, terwijl u werkt met de software. Mocht u ervoor kiezen de update niet te downloaden kunt u doorgaan met de oude versie van de software te gebruiken. Als je dat doet de update te downloaden, wordt u gevraagd om de software opnieuw te installeren en wordt gevraagd om een licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren voordat de installatie zal worden toegestaan​​.

6. UNINSTALL – U kunt deze software ook verwijderen door in te gaan op het menu Start, Instellingen en vervolgens Configuratiescherm selecteren. Van daaruit geopende programma’s en zoek Driver herstellen in de lijst. Vanaf daar selecteert u de optie Verwijderen en volg de aanwijzingen om het proces te voltooien. Als alternatief, verwijdert dit programma door contact op ondersteuning via de contactgegevens vindt u in hoofdstuk 21 of raadpleeg onze website FAQ sectie.

7. PRIVACY POLICY – We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Lees 383 Media privacybeleid beschikbaar hier en onder de “Legal” tab op de landing page van de Software website. De bovengenoemde privacybeleid is opgenomen door middel van verwijzing in deze EULA.

8. KLANT INFORMATIE – Uw contactgegevens is de enige manier waarop we kunnen contact met u opnemen. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen en de juistheid van de contactgegevens die u verstrekt te behouden. Op elk moment kunt u uw klantgegevens in te werken door ons te contacteren via de contactgegevens die in paragraaf 21 van deze EULA. 383 Media is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve of-un bijgewerkte informatie over klanten.

9. Service en ondersteuning – Alle verzoeken om technische dienst en / of klant ondersteuning voor de Software kan worden gemaakt door contact met ons op via de contactgegevens die in paragraaf 21 van deze EULA. Wij behouden ons het recht voor om te wijzigen of de beschikbaarheid van deze diensten en / of ondersteuning te wijzigen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen ons best doen om u te helpen; we kunnen echter niet garanderen dat elk probleem zal worden opgelost naar uw volle tevredenheid. Verder zal 383 Media niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijke technische dienst en / of customer support.

10. TEVREDENHEIDSGARANTIE – Onder onze tevredenheidsgarantie, kunt u uw bestelling binnen de zestig (60) dagen na de dag waarop de bestelling is geaccepteerd te annuleren. Om uw recht op annulering uitoefenen onder de tevredenheidsgarantie, moet u contact opnemen met 383 Media via het contactformulier methoden in paragraaf 21 van deze EULA beschreven. Uw voor- en achternaam en het e-mail die u verstrekt op het moment van aankoop: Uw bericht moet de volgende informatie bevatten.

11. EXPORTREGLEMENTERING
U erkent dat producten kunnen worden onderworpen aan de import en export van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van een land waar het product wordt geïmporteerd of geëxporteerd. U stemt ermee in te voldoen aan alle relevante wet- en zal elk product in strijd met de toepasselijke wetgeving niet exporteren naar een verboden land, entiteit of persoon waarvoor een exportvergunning of goedkeuring van de overheid nodig is. Gaat u ermee akkoord dat u niet zult exporteren of een product te verkopen voor gebruik in verband met chemische, biologische of nucleaire wapens of raketten, drones of draagraketten staat het leveren van dergelijke wapens.

12. DERDE PARTIJ INTERACTIONS – Tijdens het gebruik van deze software, kunt u een correspondentie voeren met, aankoop van goederen en / of diensten van, of deelnemen aan promoties van derde dienstverleners, adverteerders of sponsors tonen hun producten en / of diensten via de Software. Dergelijke activiteiten en de eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met deze activiteit is uitsluitend plaats tussen u en de betreffende derde partij. 383 Media en haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele dergelijke correspondentie, aankoop, transactie of promotie tussen u en een dergelijke derde. 383 Media maakt geen enkele uitspraak over enige website die u via deze software. Een hyperlink naar een niet-383 Media website betekent niet dat 383 Media onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van de gelinkte website. Het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u voor uw gebruik of download selecteert, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard. In geen geval zal 383 Media of haar licentiegevers verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten, of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke derden hyperlinks of leveranciers worden gesteld.

13. AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING – VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, 383 MEDIA UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUCING ZONDER BEPERKING ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, FITNESS VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, 383 MEDIA BIEDT GEEN GARANTIE DAT: (A) SOFTWARE AAN UW EISEN; (B) SOFTWARE GEBRUIK ERVAN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, OF VRIJ VAN FOUTEN BE; (C) DE TESULTS DIE KUNNEN WORDEN ONTAINED UIT DE AANKOOP EN / OF GEBRUIK VAN DE SOFTWARE JUIST OF BETROUWBAAR ZAL BE; (D) DE KWALITEIT VAN DE SOFTWARE AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN; OF (E) FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. 383 MEDIA GEEFT GEEN GARANTIE DERDEN.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID – SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN, ZOALS IN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, STAAN VOOR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ZODAT DE ONDERSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT EN ONGEACHT OF ENIGE OPLOSSING HIER GENOEMDE NIET HET DOEL, IN GEEN GEVAL 383 MEDIA AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL, INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE, EN VAN DERGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, SCHADE WEGENS GEDERFDE WINST, CORRUPTIE, OF VERLOREN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, BUSINESS INTERUPTION OF ENIGE ANDERE COMMENERCIAL SCHADE OF VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN 383 MEDIA SOFTWARE OF DIENSTEN OF SOFTWARE VAN DERDEN OF DIENSTEN IN COMBINATIE MET DE 383 MEDIA SOFTWARE OF DIENSTEN, ZELFS ALS 383 MEDIA IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACT, ONRECHT OF ANDERS .. IN GEEN GEVAL ZAL 383 MEDIA AANSPRAKELIJKHEID HET BEDRAG DAT U VOOR DE AANKOOP VAN DE SOFTWARE BETAALD.

15. OPDRACHT
383 Media kan overdragen, uitbesteden of op andere wijze omgaan met onze rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving u of uw toestemming. Je mag niet overdragen, uitbesteden of op andere wijze omgaan met onze rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

16. SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling of een deel van een bepaling van deze EULA wordt bepaald onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin dwingend worden opgelegd, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn verbroken van deze EULA. Een dergelijke beslissing is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

17. AFSTAND – De mislukking van 383 Media aan een van onze rechten af ​​te dwingen op grond van deze Algemene Voorwaarden, zal ons beleid, of enige toepasselijke wetten niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten vormen.

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST – Deze EULA vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van 383 Media software onder deze EULA licentie en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp, met uitzondering van eventuele aanvullende voorwaarden bent u verplicht om te accepteren als je ervoor kiest om 383 Media Inc’s online winkel die uw gebruik van deze winkel en de producten of diensten die u daarin te kopen zal regeren gebruiken.

19. KEUZE VAN RECHT EN PLAATS – Deze EULA wordt in de statuten en de wetten van de staat Californië, worden zonder verwijzing naar het conflict in de wetten. U en 383 Media mee eens en zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van het Superior Court van Californië voor de Provincie van Alameda en de United States District Court voor het noordelijke district van Californië met betrekking tot dergelijke zaken.

20. Verjaring
Elke oorzaak van beroep van u tegen ons of onze gelieerde ondernemingen moet worden ingesteld binnen een jaar na het ontstaan ​​van de beweegreden of worden geacht voor altijd kwijtgescholden en versperde.

21. CONTACT
De aangewezen methode voor u om ons te contacteren via onze Contact formulier op onze site. In het alternatief, kunt u ons bereiken op:

 • PER E-MAIL:
  support@383media.com
 • PER TELEFOON:
  [Voor bestel informatie en transactiegegevens alleen]
  1 (925) 290-6191. (Openingstijden: M-F 9am-5pm Pacific Standard Time)
  International: +1 (925) 290-6191 (controleer uw lokale telefoonmaatschappij voor geschatte kosten)
 • PER MAIL:
  Attn. Support
  383 Media Inc.
  7600 Dublin Boulevard
  Suite 210
  Dublin, CA, 94568

Sorry, you can not to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome